Menu

whatsappKılavuz Danışmanlık Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001 ISO 22000, CE Belgesi, ISO 27001 Belgesi gibi kalite standartlarına odaklanan evraklar doğru şekilde temin edilmelidir. Kılavuz danışmanlık ve belgelendirme şirketi tarafından yönlendirme yapıldığında belge alma süreçleri sorunsuz şekilde tamamlamış olur. Bunun yanında aşamaları doğru tamamlamayan kurumlar için yeniden başvuru süreci takip edilmelidir. Bu sayede gelişim ve kurumsallaşma aşamasında engeller ortadan kalkar. 

ISO 9001 Belgesi


İlk olarak, ISO 9001 belgesi nedir sorusunun yanıtını bulmak gerekir. Kalite yönetim sistemleri belirli standartların kayıt altına alınması bakımından önemlidir. Bununla birlikte dokümantasyon yapısı oluşturmasıyla hizmetlerde fark yaratır. Kurumların üretim ve hizmet amaçları bakımından denetlenebilirliği ISO 9001 belgesi ile mümkündür.  

Danışmanlık kuruluşu desteği alarak ISO 9001 belgesini almak mümkündür. Kalite belgesini almaya uygun koşulların sağlanması için istenen kriterler, her ne kadar tam istenen kriterlerin garantisi olmasa da önemli temel verilerin elde edildiğine gönderme yapar.

Evrensel bir kalite standardı olan ISO 9001 ürün ve hizmetlerde yönetimsel bir sistemi de ifade eder. İşletme içerisinde yapılması gereken maddeler netleşerek daha iyi kalitede hizmetler oluşabilir. Böylelikle ürünler ve hizmetlerden elde edilen faydanın, aynı zamanda hedef kişi ve kurumlara faydalı olması amaçlanır.

ISO 9001 sertifikası ne işe yarar sorusunu yanıtlamak merak edilen bir başka konu için önemli olabilir. Bir kurumun müşteri memnuniyeti ve güvenli tüketim anlamında gereken zemini sağlaması için önemlidir.  Ayrıca yasal prosedürlere uygunluk bakımından da değerlendirilir. Müşteriler bir kurumdan hizmet alırken temel düzeyde evrensel gereksinimleri karşılayabilir. Zorunluluk durumu her kurum için geçerlidir ve bu nedenle danışman yönlendirmeniz ardından süreci tamamlamalısınız.

Bir işletmede aksama olabilecek durumlarda yetkili bireylerin olmaması gereken durumlar ISO 9001 kapsamında ele alınabilir. Bunun dışında organizasyon şeması çıkarılmadıysa nasıl bir prosedür takip edeceği belgelendirme sistemlerinde netleşen bir durumdur. 

Kurumsal değer açısından ISO 9001 belgelendirme süreci çalışma modeli oluşturuyor denebilir. Kurumsal işleyişin aksaması veya genel devamı esnasında belirli bir model oluşmaması karmaşaya neden olabilir.   Başka bir deyişle müşterilere verdiğiniz hizmetlerde aksama olmaması hem kurum içi hem de kurum dışını ilgilendiren bir durumdur.  Kazanma prensibi ile devam eden işletmelerde bu çok olağan bir süreç olduğundan sistemli işleyiş de mümkündür.

ISO 9001 sertifikası nasıl alınır sorusuna yanıt aradığımızda bazı aşamalardan geçilmelidir. Uluslararası standartları ifade eden belge için bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Belgeyi almak isteyenler öncelikle kurumun ihtiyaçlarının netleşmesini sağlamalıdır. Açıklamak gerekirse işletmenizin faaliyet alanları, departman bölüm sayıları, çalışan sayısı gibi ön bilgilendirme ile başlanır.

Ön aşama ardından ISO 9001 sistem gereksinimleri belirlenerek yapısal olarak nerelerde işlem gerektiği bulunur. Alt yapı eksikliklerinin giderilmesine odaklanılarak başarılı bir sonuç elde edilmesi hedeflenir. Bundan dolayı sistem kurulumuna dair üst yönetim taahhüt alımına dair işlemler sürdürülür.

Bilgilerin doküman edilmesi haricinde sistem uygulamaları aşamasına geçilir. Sistem uygulamaları en önemli bölüm denebilir. Bütün kuruluşun organizasyonunda uygulama aşamasına geçilmesi, kalite standartlarının sürdürülmesine yönelik olur. Bu yüzden üst yönetimde alınan kararların doğru bir aşamayla uygulaması sağlanmalıdır.  

ISO 9001 belgesi almak zincir bir organizasyon sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını gerektirir.  Belge basımı ve yenilenmesi süreçleri ilk aşamaları tamamlayan kurumlar için geçerlidir. Bundan ötürü ISO 9001 belgesi fiyatı kalite yönetim alanında uzmanlaşan danışmanlık belgelendirme firmasıyla görüşülür. 

ISO 9001 belgesi nereden alınır sorusunun da yanıtı burada bulunabilir. Kalite belgelendirmesi yapan danışmanlık firmasıyla temel görüşmeleri sağlarsınız. NACE, E 34 veya EA kodlarının alınması görüldüğü gibi son derece önemlidir.

ISO 22000 Belgesi


ISO 22000 belgelendirme gıda güvenliği hijyen koşullarına yaklaşım konusuyla yakından ilgilidir. Hijyene dayalı projelerle birlikte belgeli bir standart oluşumu istenir.  ISO 22000 belgesinin belirli aralıklarla düzenleme gerektiren bir uluslararası standart olduğunu da bilerek ilerleme kaydedilmelidir. Revizyon takiplerini kılavuz danışmanlık belgelendirme hizmetleriyle bulabilirsiniz.

Gıda üretimi ve gıda sunumlarında gereken koşullar birbirinden farklı olabiliyor. Bu sebeple sürdürülmesi gereken kalite standartlarında uygulama prosedürleri de farklılaşabilir. Fakat yine de danışmanlık hizmeti almanın avantajı göz ardı edilmemelidir. Gıda sektörü söz konusu olduğunda hijyen ile alakalı aksamalar kurumsal açıdan çok ciddi sorunlara neden olabilir. 

Gıda satış depolarının durumu hijyen açısından takip edilmesi gereken bir alan olarak HACCP standardı ile de bağdaştırılabilir. Yani gıda güvenline dair ISO 22000 belgesinin uluslararası ISO 9001 belgesinden tamamen bağımsız değildir. Bütün bir şirketin uyması gereken temel kurallardan biri de genel hijyen standartlarının sağlanmasıdır. 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi işletmelerin uygulanabilirlik konusunda ortak analizlerini içeren bir belgeyi kapsar.  Bir HACCP belgesi olmamakla beraber ISO 22000 belgesinin içerisindeki sistem birbiriyle bağlantılı olarak analiz edilebilir. 

Çalışmaların belgelendirilmesi esnasında birtakım denetim süreçlerinin aşılması gerekiyor.  Denetimin değerlendirilerek belge ile sonuçlandırılması ise danışmanlık firması ile çok daha sağlıklı olacaktır. Düşük puanlı bir sonuç analizi, gıda firmalarının ciddi oranda riske girmesi anlamına gelebilir. 

Bir gıda firması açısından ISO 9001 belgesinin tek başına olması yeterli değildir. Ayrıca gıda incelemesinin gerçekleştiği ISO 22000 belgesinin alınması son derece önemli bir konudur. ISO 22000 belgesinin alınması için belgelendirme kuruluşunun firmasındaki denetimi ve sonuç analizi takip edilebilir.

Kalite belgesi değerlendirme ve deneyim kuruluşuyla görüşülmesi gereken ayrıntılar denetim aşamasından önce planlanmalıdır. TURKAK tarafından yetkilendirilmiş firma ile görüşmelerinizin tamamlanması ardından logolu bir belge temin edebilirsiniz. Belgeyi TURKAK değil, yetkilendirilen kurumlar veriyor, bu ayrımı da yapmakta fayda var. Bu sayede daha özelleştirilmiş bir danışmanlık değerlendirmesi sağlanır. Her kurumun ayrıntılı şekilde incelenebilmesi için özel bir süreç gerektiğinden genel kriterler de detaylanır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 HACCP süreci olarak işletmenizin fizibilitesiyle ilgilenir. GGYS kısaltmasıyla da bilinen bu sistemde belge almak üzere gereken her ayrıntının netleştiğini bulabilirsiniz.

ISO 22000 belgesi almak için tamamlanması gereken bazı uygulamalar ve eğitimler vardır. İç tetkik eğitimi ve sistem uygulama süreçleri de bunlardan en önemlileridir. İç tetkik eğitiminde hijyenle alakalı denetimlerin nasıl gerçekleşeceği ve soruların hazırlığındaki detaylar görüşülür. Takip gereksinimi ve diğer ayrıntılara göre bir rota belirlenir. Yıllık düzeyde bakılması gereken olmazsa olmazlar:

 • Hijyen Sanitasyon
 • Kontaminasyon, radyoaktif madde kontrol
 • Kişisel bakım eğitimleridir.

Sistem denetimi uygulaması aşamasında hijyenle ilgili yetki sahibi kişilerin gerekli eğitimleri tamamlaması önem kazanır.  Acil hal planları artık her an uygulanabilir durumda olduğunda, firma içerisindeki önemli bir açık giderilmiş olur. HACCP planları da bu kapsamdaki yerini alır. Gereksinim programı talimat ve prosedürler kapsamında belge için uygun zemin elde edilmiş olur.

FFSC 22000 ile ISO’nun farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. ISO 22000 eğitimi, uluslararası bir standarda gönderme yaparken Gıda Güvenliği Sertifikası FFSC 22000 daha farklı bir kuma gönderme yapar. Farklı yönetim standartlarının karışımı olarak ve danışmanlık firması haricinde elde edilen bir standarttır.

Kurumların yakından ilgilendiği bir konu ISO 22000 belgesi fiyatı konusunda kurulum ve belgelendirme maliyetleri devreye giriyor. Belgenin kendi başına ne kadar tuttuğundan ziyade kuruma optimize olurken nasıl bir maliyet çıkarılacağı değerlendirilir.

ISO 27001 Belgesi


ISO- IEC 27001 nedir sorusunu bilgi güvenliğine dair sistem yönetmeliği şeklinde yanıtlayabiliriz. Tam açılımı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olan ISO 27001 işletmelerin bilgi korunması ve paylaşımı konusundaki sistemli düzenlemelerin denetimidir. Böylece müşteri tarafından verilen bilgilerle ilgili güvenli bir işletme alt yapısı kurulmuş olur. Her işletmenin temel gereksinimlerinden biri olan internet veri sistemi bu belgeyi daha da önemli hale getirir.

Kurumsal alanda elektronik ortamın gereksinimlerini denetleyen bir kalite yönetim sistemi uzun vadede kritik önem taşıyor.  Bilgi güvenliğinin olmaması durumunda yasal olarak da açıklara neden bir durum meydana gelebilir. Yasal prosedüre uygun bir işletmede bilgi paylaşımına dair denetim sistemi olması yaptırımların da önünü açabilir.  Kurum içi denetim aksamaları bilgi sızdırma gibi nedenlere bağlı çöküş yaşayan sistemi de beraberinde getirebilir.

Uluslararası kalite kontrol standartlarına bakıldığında ISO 27001 belgesi kendi içlerindeki ve müşteri bilgilerine dair düzenlemeleri kapsar. Ülke fark etmeksizin işletmelerin sakladığı verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edildiğinin garanti altına alınması önemlidir.

Gönüllülük esaslı kaliteli bir denetim belgesi almanız gelecek vaat eden işletmeler arasındaki yerinizi almanızda etkilidir. Gelişim hedefleyen kurumlara bakıldığında denetim süreçlerinde aksamalara sebebiyet verilmediği gözlenebilir.

Bilgi güvenliği politikalarının kapsamına örneklerle bakarak daha somut verileri elde edebilirsiniz.

 • Kurumsal şifrelerin ve bireysel kullanıma dayalı hesapların kalite standartları kapsamında denetlenmesi
 • Uzaktan erişimle ilgili kuralları denetleyen kurum içindeki prosedürler
 • Kurumsal ağ yönetiminde nasıl politikalar yürütülmesi gerektiği, ağ geliştirici çözümler
 • Bilgi güvenliği konusunda risklerin değerlendirildiği politikalar
 • Kurumsal mail bilgilendirmesi yönetmeliğine dair denetim politikaları
 • Personel ve yöneticilerin internete erişim konusunda yaşadığı sorunlar, kullanım esnasında nasıl bir prosedür olacağı
 • Kablosuz iletişim ağındaki politikalar ve kurum içi ağ güvenlik risklerinin kapsamlı şekilde ele alınması
 • Kurum içi bilgilendirme ve ağ paylaşımında olası veri sızdırılması durumundan kimlerin sorumlu tutulması gerektiği
 • Başka firmaların uzaktan erişimindeki prosedürlerin düzenlenmesi
 • Genel ağ sistemlerinin rutin şekilde bakımının sağlanması ve daha iyi bir ağ oluşumuna dair bilgilendirme bazı konular arasındadır.

Yeni bir işletmede bundan böyle bilgi güvenliği konusunda neler yapılabilir sorusuna yanıt arıyorsanız ISO 27001 standardı devreye girer.   Danışman bir firmadan destek ve düzenleme talep edebilirsiniz. ISO 27001 belgelendirme kapsamının içeriği bununla sınırlandırılmamalıdır. Fakat konuları daha da çeşitlendiren yenilikler benzer özellikler taşıyabilir.  

Bir iş yerinde çalışan personelin bilgi güvenliği önemli başka bir konudur. Kişisel verilerini paylaşan personellerden eski ve yeni olanlar ISO 27001 eğitimi kapsamında denetleniyor olmalıdır. Kurumsal açıdan marka değerini zedelemeyen çalışmalar, iyi niyetin sürdürülmesi için de vardır. 

Kurumsal yerlerde işletmeler bilgi ağına giderek daha çok önem veriyor. Peki, sistemle alakalı kritik belgelerin ağ tabanında yok olması halinde ne yapılır? Kriz yönetimi konusunda denetimsel çözümler bu noktada devreye girer. Kurumsal bilgilerin yer aldığı yedekleme sistemlerinin denetimi sağlıklı bir sürecin temel gereksinimi olabilir.

ISO  27001 belgesi almak ihracat yapan işletmelerde zorunlu hale gelmiştir. Senelere göre yenilikler de prosedür kapsamında güncellendiğinden danışmanlık belgelendirme firmasıyla paralel şekilde görüşme sürebilir. Bilişim Teknolojileri Kurumu tarafından yapılan güncel açıklamalar takip edildiğinde prosedürlerle ilgili pürüzler daha rahat şekilde atlatılacaktır.

ISO 27001 Belgesi nasıl alınır sorusuna gelince hazırlık aşaması ve uygulama sistemlerini doğrudan görüşebilmeniz önemlidir. Firmalara özel şemaların sağlanması adına danışmanlarla iletişime geçmeniz önerilir. Temel düzeyde sorularınızı aktarabileceğiniz sistemli bir çalışma planı hazırlanması firmanızın geleceğiyle yakından alakalıdır.

CE Belgesi


CE belgesi nedir sorusuna verilecek yanıttan önce CE kısaltmasının açılımına bakmakta fayda var. CE,  Conformite European, Avrupa Uyumluluğu anlamına gelir. Özellikle Türkiye’de ticaretin kolay bir hale gelmesi için CE belgesi gündeme gelmiş ve bazı prosedürlere uygunluk aranmıştır. CE Belgesi nedir sorusuna gelince, asgari düzeydeki ürün güvenliği, sağlık kurallarına uygunluğuna dair denetim mekanizmasıdır. Uyulması yasal açıdan zorunlu tutulan bu kriterler bazı yaptırımları beraberinde getirebilir. İşletmeler Avrupa ülkelerindeki firmalarla bir arada çalışırlarken bazı ortak kriterleri barındırmakla yükümlüdür. Türkiye’deki standartlara uymak nasıl yasal olarak zorunluysa, merkezi Avrupa’da ve Türkiye’de olan kurumlar CE Belgesi almak durumundadır. Ürün güvenliğinin müşteriler açısından geniş kapsamda denetiminin sağlanması tüketici haklarını da yakından ilgilendiriyor. Doğrudan müşteri deneyimine yakın bir prosedürde gecikmeden CE Belgesi alınabilir.

CE işareti ne anlama gelir? Ürünlerdeki en temel güvenlik seviyesinin gerçekleştiğini anlatır. TSE benzeri belgelerden farklı olarak daha temel bir güvenlik gereksiniminin tamamlandığını ifade eder. CE Belgesi zorunlu ürünler de bu noktada incelenmelidir. İhracatçının iyi bir araştırma yapmasını gerektiren CE belgesi almak için ürün yönetmelikleri uygulanırlığına dikkat edilmelidir. Yönetmeliklere göre uygulanabilir standartlar oluşturulur. Ürünlere özel olarak standartlar kapsamında testler yapılarak raporlanır. Raporlar doğrultusunda teknik dosya sunumu hazırlanır. CE Belgesi sorgulama, rapor öncesi test sonuçlarının açıklanmasını ifade eder. CE Belgesi fiyatları, yetkili belgelendirme kurumunun maliyet raporu ile alakalı olacaktır. CE işareti yerleşimi alınan beyan ve imza ardından gerçekleşir. CE Belgesi işareti almak için ürün kapsamına dikkat edilmesi önemli bir soru. Uygulanabilir direktifler, ürüne dair başka standartların araştırılması da ayrıca ele alınır. Uygunluk tespiti ve beyan hazırlığının doğru biçimde yapılması gibi detaylara önem verilmesi gerekir. Hangi ürünler CE Belgesi kapsamına giriyor? Uzunca bir listeyle yanıt verilen bir sorudur. Öne çıkan ürünlerden bazıları:

 • Gaza dayalı çalışan makine veya aletler
 • İletişim terminal cihazları
 • Tramvay gibi kablo üzerinde hareket eden yolcu taşıma araçları
 • Seyahat tekneleri
 • Medikal cihaz türleri
 • Çocuk ve yetişkinlere özel oyuncaklar
 • Asansör sistemleri

İnşaatlarda kullanılan ürünler CE belgelendirme sürecindeki öne çıkan bazı çeşitlerdir. Talep edeceğiniz ürün için CE Belgesi kapsamını öğrenmek için danışmanlık belgelendirme hizmetini veren firmayla görüşebilirsiniz. CE Belgesi teknik açıdan ağırlıklı bir alt yapı sunacağından dosya içeriğine ayrıca önem veriliyor. Daha yakından incelenen teknik dosyada direktifler bulunabilir. İmalatçının bilgileri en önemli temel verilerdendir. Teknik dosya içerisinde kullanım ve bakım kılavuzu olmalıdır. Belge almadan önce hazırlanan alt yapı bilgisinde imalat ardından kullanıcı deneyimi kolaylaştırılmalıdır.  Teknik çizimler, elektrik çizimleri de ürün mekaniğini anlatan açıklayıcı detaylar barındırmalıdır. Kullanıcı deneyimi esnasında ürünlerin risk analizi listesi bilgisi veriliyor olmalıdır. Ürün bilgilerinin temelleri atılırken toplamda değerlendirme ele alınır. CE Belgesi olan bir ürünle ilgili yanılgılara dikkat etmek gerekir. CE işareti olan ürün, yasal olarak Avrupa’da ve Türkiye’de satılabilir. Üretim yeri sadece Avrupa ile sabitlenmez. AB pazarına girişi için ürünlerde CE Belgesi olmalıdır. Bir ürün CE işaretleme şartlarına uymadığında, katılan ülkelerde satışı gerçekleşemez. Şayet üretici firma yanlışlıkla onay veriyorsa bu cezai bir işlem anlamına gelir. İmza atılan rapor sonuçlarında ciddi bir ceza ödemesi vs. olabilir. Teknik sonuçların haricinde CE işaretinin kendisinde de hata olmaması gerekir. Üretimi yapılan ürünlerin performans beyanı bazı sorumluluklarla bir arada ele alınmalıdır. Satıcı sorumluluklarını da CE Belgesi prosedürleri kapsamında ele alarak ilerlemeniz önerilir.

İsim ve telefon numaranızı gönderin, sizi en kısa süre içerisinde arayalım.

Neler Yapıyoruz?

15 Yıllık Tecrübemiz ile Sizlere Hizmet Ediyoruz...

15 Yıllık tecrübemiz ile sizlere ISO danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Profesyonel ekibimiz size ISO danışmanlığı konusunda tüm ön görülerini paylaşacaktır.

ISO Belgelendime tarafında iddialı olan Kılavuz Danışmanlık, size ihtiyacınıza uygun belgelendirme türlerini sunarak belgelendirme konusundaki ihtiyacınızı en etkin şekilde karşılamaktadır..

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de..

KOSGEB destekleri ile işletmenizi büyütebilirsiniz. KOSGEB in verdiği desteklerden haberdar değilseniz ya da nasıl destek alacağınızı bilmiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güçlü Kadromuz ile birlikte Türkiye'nin her yerinde sizlere hizmet sunuyoruz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Kocaeli, Samsun, Giresun ve daha bir çok ilde sizlere hizmet etmekteyiz.
Firmamızın uzun yıllar olan bilgi,beceri,birikimi ile birlikte sizlere eğitim,danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.