Menu

whatsappFSC Belgesi Danışmanlık

A – CoC (chain of custody) yönetim sistemi nedir?

CoC – Koruma ve Gözetim Zinciri, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar ki; işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm başarılı safhalarını içine alan bir yönetim sistemidir.

Müşteri perspektifiyle bakıldığında, firmada CoC standartlarının uygulanıyor olması firma tarafından bu aşamaların başarıyla yerine getirildiğinin bir taahhüdüdür.

CoC’yi ISO 9001 ve benzeri yönetim sistemleri ile benzeştirebiliriz. Ancak orman ve orman ürünleri üreten, kullanan ve tedarik eden firmalara yönelik hazırlanmış bir standart olduğunu unutmamak gerekir.

B – CoC yönetim sisteminin ve belgelendirmesinin amacı nedir?

CoC belgelendirmesi, belgeli orman ürünlerinin yine belgeli, iyi yönetilmiş (well-managed) ürünlerden meydana geldiğini ve bazı sıkı kontroller altında uygulanan (%) etiketleme yöntemi hariç tutulduğunda, bu ürünlerin tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında belgeli olmayan orman ürünleri ile karışmayarak üretildiğini sağlamayı amaçlar.

Şu anda dünyada bir orman ürünün iyi yönetilmiş bir kaynaktan sağlandığını göstermenin en geçerli yolu, CoC yönetim sistemini kurmak ve işletmek ve bu yönetim sistemini akredite ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu vasıtasıyla belgelendirmekten geçmektedir.

Bu sektör şemsiyesi altında faaliyet gösteren firmalar için müşterilerine ve/veya 3. taraflara bu hususlara göre çalıştığını göstermenin bir yolu olarak CoC belgelendirmesine olan talep tüm dünyada gözle görülür biçimde artmaktadır. .

C – FSC kimdir? Nasıl ve ne zaman oluşmuştur? Üyeleri kimlerdir?

FSC, uluslar arası Forest Stewardship Council örgütünün baş harflerinden oluşmaktadır.

Dünyada bağımsız ve akredite CoC programlarını (belgelendirmesi) yürüten, bünyesinde farklı kesimlerden gelen çevre ve sosyal örgütlerini, ahşap ve orman ürünleri konusunda faaliyet gösteren firma temsilcilerini, bazı ahşap birliklerini, orman ürünleri belgelendirmesi yapan kuruluşları barındıran kar amacı gütmeyen bir sivil oluşumdur.

Ana kuruluş amacı tüm dünyadaki orman kaynaklarının doğru şekilde idare edilmesini sağlamak, bununla ilgili metotları belirlemek, standartları tarif edip bu standartların dünya genelindeki orman endüstrisi şemsiyesi altına giren tüm kuruluşları kapsayacak şekilde uygulandığını bağımsız ve akredite kuruluşlar vasıtasıyla denetlemek ve izlemektir.

FSC’ nin ilk oluşum tarihi 1990’lara dayanmaktadır. Bir grup ahşap üreticisi, kullanıcısı, çeşitli çevre ve sosyal sivil toplum örgütü temsilcilerinin bir araya gelmesi ile ilk toplantısını California, ABD’de yapmıştır.

1990–1993 arasında geçen sürede, bütün türlerdeki doğal ormanları kapsayacak, dünya çapında bir belgelendirme ve akreditasyon sisteminin ve bunlarla ilgili standartların oluşturulması ve geliştirilmesi sağlayacak çalışmalar yapılmıştır.

Merkezi ve sekretaryası Bonn, Almanya’dadır.

Hemen Arayın

Hızlı çözüm için bizi arayın...

Hızlı çözüm için whatsapp ile iletişime geçin...