Menu

whatsappISO 14001 Belgesi, 2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 Belgesi, sanayileşme, teknolojik yenilikler ve hızlı nüfus artışı, çevresel deformasyonun başlıca nedenleridir. Çevresel değişikliklerin neden olduğu ana etkilerden bazıları; iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, biyolojik çeşitliliğin kaybı, tabii kaynakların tükenmesi ve toprakların bozulması gibi ekosistemi ve insan sağlığını ilgilendiren konulardır. Çevre ile ilgili farkındalığı artırmak ve çevrenin korunmasına destek sağlamak için dünya çapında birçok girişimde bulunan hükümetler, iktisadi büyümeyi engellemeden çevre politikaları geliştirme konusunda önemli bir rol oynar. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, bu uluslararası politikaların bir ürünüdür.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kurum veya kuruluşların çevreye verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde minimuma indirilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen bir sistemin kurulmasını tarif eden, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış standartlar serisidir. ISO 14001: 2015 revizyonu, önceki versiyonlarından bir takım değişiklikler içerir. Tüm ISO standartlarını benzer şekilde yapılandırma niyetinin bir parçası olarak, ISO 14001: 2015 revizyonları, gerekli bir üst düzey yapıyı dâhil etmeyi, zorunlu tanımları kullanarak ortak standart maddelerini ve gerekliliklerini kapsar.

ISO 14001: 2015 ÇYS’nin Yararları Nelerdir?

ISO 14001 Belgesi, 2015’in kullanılması, çevre yönetim sistemi kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlar için birçok faydaya sahiptir:

 • Risk tanımlama ve analiz yoluyla kazanılan işletme anlayışı
 • Geliştirilmiş kaynak yönetimi ve atık azaltma ile işletme verimliliği
 • Risk azaltma uygulamasından kaynaklanan operasyonel esneklik
 • Alternatif çözümlerin tanımlanması nedeniyle kazanılan proaktif zaman
 • Çevresel etkinin ölçülmekte olduğuna dair güven sağlama
 • Gelişmiş organizasyon kültürü ve sürekli iyileştirme
 • Paydaş, müşteri ve çalışan memnuniyetini artırma
 • Yeni iş fırsatları ve rekabet avantajı

Kimler ISO 14001: 2015 Revizyonunu Kullanmalı?

Çevre yönetiminde ISO 14000 standartları ailesinin bir parçası olan ISO 14001 Belgesi: 2015, kurum veya kuruluşların sistemi kurmalarına, uygulamalarına, sürdürmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan gönüllü bir standarttır. Bir çevre yönetim sistemi kurmak, yönetmek veya sürdürmek isteyen herhangi bir kuruluş tarafından, çevre politikası ve gereklerine uygun olarak kullanılabilir. ISO 14001 Sertifikası: 2015, bir kuruluşun çevresel performans gereklilikleri için izleyebileceği bir çerçeve sağlar. Standardın kuralları, benzer yapıları nedeniyle ‘Kalite Yönetimi’, ‘İş Sürekliliği Yönetimi’ gibi diğer yönetim sistemleri ile uyumlu hale getirilebilir.

ISO 14001 Sertifikası: 2015 Hangi Konuları Kapsar?

ISO 14001 Belgesi: 2015, Çevre Yönetim Sistemi; organizasyonun kapsamı, liderlik, planlama, destek, operasyon, performans değerlendirmesi, gelişme, iyileşme, düzeltme ve ilerleme aşamalarını içerir. Başlıca amaçları:

 • Şirketin çevresel hedeflerini belirlemek ve gözden geçirmek
 • Çevresel etkileri ve yasal gereklilikleri analiz etmek
 • Yasal gerekliliklere uymak için amaç ve hedefleri belirlemek
 • Bu amaç ve hedefleri karşılamak için programlar oluşturmak
 • Hedeflere ulaşmadaki ilerlemenin izlenmesi ve ölçülmesi
 • Çalışanların çevre bilincini ve yetkinliğini sağlamak
 • ÇYS’nin ilerlemesini gözden geçirmek ve iyileştirmeler yapmaktır.

ISO 14001: 2015 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 14001 Belgesi’ne göre sertifika almak isteyen bir kuruluş için genel süreç şu şekildedir:

 • ÇYS uygulanması: Denetlenmeden önce, bir yönetim sistemi uygulanıyor olmalıdır; genellikle belgelendirme kuruluşlarının gerektirdiği asgari süre 3 aydır.
 • Üst yönetim tarafından yapılan iç denetim: Bir yönetim sistemi onaylanmadan önce, en az bir iç denetim raporu ve bir yönetim incelemesi yapmış olmalıdır.
 • Belgelendirme kuruluşunun seçimi: Her kurum/kuruluş, kendi tercihine göre, tescilli belgelendirme kuruluşunu seçebilir.
 • Ön değerlendirme denetimi: Bir organizasyon, mevcut yönetim sistemi ile standardın gereklilikleri arasındaki olası herhangi bir boşluğu belirlemek için ön denetim yapmayı isteğe bağlı olarak seçebilir.
 • Aşama 1 denetimi: Yönetim sisteminin tasarımının uygunluk incelemesidir. Temel amaç; yönetim sisteminin 14001: 2015 Standardı gereksinimlerini karşılayacak şekilde oluşturulduğunu doğrulamaktır.
 • Aşama 2 denetimi (yerinde ziyaret): Aşama 2 denetimi ile beyan edilen yönetim sisteminin tüm şartlara uygun olup olmadığı, kuruluşta gerçekten uygulanıp uygulanmadığı ve kuruluşun amaçlarına ulaşmasında destek olup olmadığı değerlendirilir.
 • İzleme denetimi: Organizasyonun ISO sertifikası onaylanmadan önce ek bir denetim gerektiren uygunsuzlukları varsa, denetçi sadece bu uygunsuzluklarla bağlantılı eylem planlarını doğrulamak için bir izleme ziyareti gerçekleştirir.
 • ISO belgelendirme onayı: Kurum veya kuruluş, standart şartlara uygunsa, seçili ISO belgelendirme kuruluşu denetçisi, sertifika talebi işlemini onaylar.
 • Sürekli iyileştirme ve gözetim denetimleri: Bir kuruluş ISO 14001 Belgesi: 2015 sertifikası almaya hak kazandıktan sonra da yıllık denetimlere tabidir. Bununla birlikte herhangi bir zamanda bir yazılı talep veya şikâyeti takiben de inceleme yapılabilir.

ISO 14001: 2015 Eğitimi ve Sertifikaları

Kuruluşların sertifikalandırılması, organizasyonlarının geliştiğini kanıtladığından, çevre yönetim sistemi alanının hayati bir bileşenidir. Bireylerin ISO 14001: 2015 sertifikası ile belgelendirilmesi, mesleki yeterliliklerin kanıtı olarak hizmet ederken, kişinin ilgili dersler ve sınavları başarıyla tamamladığı konusunda kanıtlar sunar. ISO sertifikaları, profesyonelin en iyi uygulamalara dayalı tanımlanmış yetkinlikleri bulunduğunu gösterir, eğitim ve farkındalığın etkili olduğunu doğrulamak için bir araç olarak hizmet eder. Ayrıca, kuruluşların temsil edilen yeterliliklere dayanarak, çalışanlar veya hizmetler hakkında bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olurlar. Kolaylıkla ISO 14001 sertifikası sahibi olmak için profesyonel ISO danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Hemen Arayın

Hızlı çözüm için bizi arayın...

Hızlı çözüm için whatsapp ile iletişime geçin...