Menu

whatsappISO 27001 Belgesi

ISO 27001 Belgesi, ilk olarak 2005 yılında yayınlanmıştır. Uzun ismi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı şeklindedir. 2013 yılında gözden geçirildi ve yayınlandıISO 27001: 2013 Standartları, veri güvenliğini ideal biçimde yönetmek için sistematik bir yaklaşım sunar. Kuruluşların tüm tüzel kişilik verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için insanları, süreçleri ve teknolojiyi içeren politikalar, prosedürler ve diğer kontrollerden oluşur.

2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Belgesi projeleri, bir bilgi güvenliği risk değerlendirmesi etrafında gelişir ve mikro işletmelerden çok uluslu şirketlere kadar her tür kuruluşu, endüstrileri ve pazarları kapsar. Risk altındaki tüm kuruluşların ISO 27001: 2013 uyumlu BGYS uygulaması, siber saldırılara karşı verilerin güvenlik direncini artırmaya ve bilgi güvenliği ile ilişkili maliyetleri azaltmalarına yardımcı olacaktır.

ISO 27001 Belgesi: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

Bu belge bilgiyi varlıklar olarak görür ve güncellenmiş versiyon, onları korumanın önemini vurgular. ISO 27001 Belgesi ile bilgiyi varlıklar olarak ele almak ve uygun şekilde korumak önemlidir. Hassas verilerin kaybı, işletmeniz için fiziksel varlıkların kaybından çok daha çok yıkıcı olabilir. Veri kaybı, büyük mali kayıplara ve hatta itibarınızda onarılamayacak zararlara yol açabilir. Envanter sırasında, bir bilginin ne kadar mühim olduğunu, bununla ilişkili risklerin ve bu varlığın korunmasından kimin sorumlu tutulacağını değerlendirmek hayati önem taşır.

ISO 27001 Belgesi - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Avantajları

Zamanımızdaki en popüler standartlardan bir tanesinin ISO 27001 belgesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Global olarak yüksek güvenlik uygulamaları için en önemli kriter kabul edilir. Kuruluşların akredite bir sertifika kuruluşu aracılığıyla bir denetimin başarıyla tamamlanmasını takiben ISO 27001 sertifikası almalarına olanak tanır.

 • Verilerinizi her yerde korur: ISO 27001 uyumlu bir ISMS, ister dijital ister kâğıt ister Bulut’ta olsun tüm bilgi formlarını korumaya yardımcı olur.
 • Sözleşme ve düzenleme yükümlülüklerini yerine getirir: Sertifika, bir kuruluşun bilgi güvenliğine olan bağlılığını gösterir ve yeni işler için teklif sunarken değerli bir referans sağlar.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili maliyetleri azaltır: Bir ISMS’nin risk değerlendirme ve analiz yaklaşımı sayesinde kuruluşlar, işe yaramayan savunma teknolojilerini ayırt ederek harcamalarını azaltabilir.
 • Saldırı direncinizi arttırır: Bir ISMS uygulamak ve sürdürmek, kuruluşunuzun siber saldırılara karşı direncini önemli ölçüde artıracaktır.
 • Gelişen güvenlik tehditlerine cevap verir: Organizasyon ve çevre değişimlerine sürekli adapte olan bir ISMS, gelişen risk tehdidini azaltır.
 • Şirket kültürünü geliştirir: Standardın bütünsel yaklaşımı, çalışanların riskleri kolayca anlamalarını ve günlük çalışma rutinlerine uygulamalarının bir parçası olarak güvenlik kontrollerini benimsemelerini sağlar.

ISO 27001 Belgesi: 2013 BGYS Belgelendirme için Zorunlu Şartlar

ISO 27001 Belgesi: 2013 Sertifika için aşağıdaki zorunlu belgeler açıkça gereklidir:

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) kapsamı
 • Bilgi güvenliği politikası
 • Bilgi riski değerlendirme süreci
 • Bilgi riski bakım süreci
 • Bilgi güvenliği hedefleri
 • Bilgi güvenliğinde personel yeterlilikleri
 • Kuruluş tarafından gerekli görülen ISMS belgeleri
 • Operasyonel planlama ve kontrol belgeleri
 • Veri risk değerlendirme sonuçları
 • Risk yönetimi kararları
 • Bilgi güvenliğinin izlenmesi ve ölçülmesi
 • BGYS iç denetim programı ve yapılan denetim sonuçları
 • ISMS’nin üst yönetim incelemeleri
 • Uygunsuzlukların tespiti ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetler
 • Ek A; varlıkların kabul edilebilir kullanımına ilişkin kurallar.

ISO 27001 Belgesi denetçileri, bu 15 tür dokümantasyonun ISO belgelendirme amacına uygun olup olmadığını kontrol edecektir.

ISO 27001 Belgesi: 2013 Sertifikası Nasıl Alınır?

Bilgi güvenliği ihlalleriyle birlikte artık tüm kurum ve kuruluşlar zarar verici bir ihlal riskini azaltmak için özel önlemler almak zorunda kalıyor. ISO 27001, bu tür riskleri azaltmada etkili bir yol sunar. Peki, sertifikalı olmak için ne yapmalısınız?

Hazırlık

Mevcut tüm bilgi güvenliği düzenlemelerinin ISO 27001: 2013 şartlarına göre kapsamlı bir incelemesini içeren bir analiz, iyi bir başlangıç ​​noktası sunar. Kapsamlı bir durum analizi, bir eylem planı ve ayrıca bilgi güvenliği yönetim sisteminizi (ISMS) kapsaması için ek rehberlik içermelidir.

Kapsam ve hedeflerin belirlenmesi

Proje maliyetleri ve zaman planlama dâhil olmak üzere ISMS hedeflerini baştan belirlemek esastır. Kuruluşunuzun bilgi güvenliğini etkileyebilecek, organizasyon kültürü, risk kriterleri, veri sistemleri, süreçler gibi iç ve dış faktörlerini dikkate almanız gerekir.

Risk değerlendirme raporları

Bir risk değerlendirmesi öncesinde, kuruluşun veri güvenliğini içeren temel güvenlik kriterleri oluşturulmalıdır. Denetçi, denetimi sırasında risk kontrollerini gözden geçirmek isteyeceğinden, bilgi güvenliği yönetim sistemi riskleri ile ilgili tüm kararları belgelendirmek çok önemlidir. Uygulanabilirlik Beyanı (SoA) ve risk önleme planı (RTP), risk değerlendirmesinin ispatı olarak üretilmesi gereken iki mecburi rapordur.

İç ve dış denetim

ISO 27001: 2013, ISMS’nin planlı aralıklarla iç denetimlerini gerektirir. ISO 27001 uyumluluğunu uygulamaktan ve sürdürmekten sorumlu yönetici için denetim sürecinin yeterli bilgisi olması önemlidir. Dış denetim için uygun bir organizasyon seçmeniz gerekebilir. Belgelendirme denetimleri yalnızca ülkenizdeki ilgili akreditasyon otoritesi tarafından akredite edilen bağımsız bir kayıt kuruluşu tarafından yapılabilir.

ISO 27001 Belgesi

Aşama 1 ve Aşama 2 sertifika denetimleri

Birinci Aşama denetimi sırasında denetçi, dokümantasyonunuzun ISO 27001 Standardı gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirecek ve yönetim sisteminin iyileştirme alanlarına dikkat çekecektir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, kuruluşunuz Aşama 2 belgelendirme denetiminiz için hazır olacaktır.

Sertifikanın alınması

İki denetim sırasında denetçi, ISO 27001 standardına uygunluğunuzu tespit etmek için kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır. Doğru hazırlıkla, çoğu küçük veya orta ölçekli kuruluş, 6 -12 ay içinde ISO 27001: 2013 sertifikası almayı bekleyebilir. Uygulama sürecini hızlandırmak için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

ISO 27001: 2013 Eğitimleri

Bir kuruluşun ISO 27001 belgesi standardına uygun olduğunu doğrulamak için gereken Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denetiminin özel gereksinimlerini anlamaya çalışan herkes ISO 27001eğitimi alabilir.

 • Bir kurum içinde bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) uygulamak, sürdürmek ve işletmek için çalışan iç yöneticiler ve personel
 • Bir kuruluşun bir ISMS uygulamasını, kontrolünü ve işletmesini destekleyen dış danışmanlar
 • Standart uygulamalı bir bilgiye sahip olması gereken iç denetçiler

ISO 27001 eğitimlerinden özellikle fayda yaratacak kişilerdir.

Kuruluşumuz desteği ile alabileceğiniz ISO belgelendirme eğitimi, ISO 27001: 2013 hakkında bir uzman olarak gereken bilgi ve becerileri geliştirmenize yardımcı olur. Potansiyelinizi çeşitli disiplinlerde gerçekleştirebilir veya kuruluşunuzun evrimini kolaylaştıracak çözümler sunabilirsiniz. ISO 27001 belgesi uyumluluk yolculuğunuzda sizi destekleyecek profesyonellerimiz ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Arayın

Hızlı çözüm için bizi arayın...

Hızlı çözüm için whatsapp ile iletişime geçin...