Menu

whatsappISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi, dünyanın en popüler yönetim sistemi standardı olan Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001, ürün ve hizmet piyasalarında aktif olan her organizasyon için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bununla birlikte tüm ISO Standartları, değişen trendler ve spesifik uygulamalarla ilgili güncel kalmaları için düzenli olarak gözden geçirilir ve revize edilir. Modern kalite yönetimindeki değişiklikleri yansıtan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, performans tutarlılığı, hizmet güvenilirliği ve süreklilik için bir çerçeve ve rehberlik sağlayan güçlü bir iş geliştirme aracıdır.

ISO 9001 Belgesi : 2015 Kalite Yönetim Sistemi, bir organizasyonda, ürün veya hizmetin mükemmellik seviyesini korumak için gerekli tüm faaliyetleri ve işlevleri yönetme eylemidir. Birçok kuruluş için kalite küresel bir öncelik iken kaliteye bağlılık, artan küresel rekabet nedeniyle rekabetçi iş dünyasında kalma niyeti ile ilgilidir. KYS, kalite süreçleri ve amaçları için sorumluluklar, prosedürler, belgeler, içeren resmi bir sistemdir. Başarı ve memnuniyet için bir dizi zorunlu gereksinim olarak da özetlenebilir.

ISO 9001 Belgesi : 2015 Sertifikalı Olmanın İş Avantajları

ISO 9001 Belgesi: 2015 Sertifikası sahibi olmak, üretim süreci kalitesini izlemek için etkin bir yönetim sistemine sahip olduğunuz anlamına gelir. ISO 9001: 2015 KYS Sertifikası işiniz için önemli faydalar içerir:

 • Personel performansını ve genel üretkenliği arttırır:

  KYS uygulanan süreçte, çalışanlar, sorunların önceden tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak için motive olurlar. KYS, personelin müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilme becerilerine sahip olmaları için sürekli eğitim ve gelişim programları içerir. Bu aynı zamanda, (kilit kişiler organizasyondan ayrılsa bile) işinizin etkin bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar.
 • Şirketinizin iş sürecini geliştirir:

  ISO 9001 Belgesi: 2015 iş performansını doğru bir şekilde yansıtabilmek için zamanında teslimat, üretim ve genel ekipman etkinliği gibi değerli ölçümler gerektirir. Bu, büyümeyi ve karlılığı artırmak için yönetimde daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacaktır.
 • İş verimliliğini artırır:

  Etkili bir KYS risk önleyici tedbirlere odaklanır, bu yüzden gelecek için tamamen israf sorunlarından kaçınılabilir. ISO 9001 Belgesi: 2015 Sertifikası sürekli bir iyileştirme stratejisi uygular; bu nedenle, her ölçekte israfı azaltmanın ve verimliliği artırmanın yollarını ararsınız.
 • Gelişmiş bir müşteri deneyimi:

  Kalite, bir organizasyonu rakiplerinden ayıran önemli faktördür. Kalite girişimlerinin üstlenilmesi, mevcut ve potansiyel müşteri beklentilerini karşılayan ve aşan, kurumun üretkenliğini artıran ürün veya hizmetlere yol açacaktır.

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

ISO 9001 Belgesi standartlarına göre belgelendirme, standardın güncel sürümü olan ISO 9001: 2015’te belirtilen şartlara uymak anlamına gelir. ISO 9001: 2015 sertifikası sahibi olma, bağımsız bir üçüncü tarafça yapılan başarılı bir değerlendirmenin sonucudur.

 • Planlama:

  ISO 9001, kalite kontrol ve yönetim için bir süreç yaklaşımına dayandığından, uygulamadaki ilk adım, hazırlık tanımlamasını gerektirir. Bunlar, nihai ürünün kalitesini etkileyen süreçler olacak ve kaynak yönetimi, ISO eğitimi, farkındalık, tedarik, tasarım, üretim, sunum, ürün yönetimi, müşteri ilişkileri gibi işlevlerin planlamasını içerecektir.
 • Kalite politikası:

  Tüm süreçler iş akışlarını belgelemek için analiz edilmeli ve her bir sürecin nasıl ölçüleceği, kontrol edileceği ve sürekli olarak iyileştirileceği konusunda yazılı planlar bulunmalıdır. Kalite politikası; müşteri odaklılık, liderlik, insanların katılımı, süreç yaklaşımı, yönetim sistemi yaklaşımı, sürekli iyileştirme, karar vermede gerçekçi yaklaşım ve tedarikçi ilişkileri gibi temel kalite yönetimi ilkelerine hitap etmelidir.
 • Denetim:

   ISO 9001 sertifikası sahibi olmak, bir kuruluşun kalite politikaları ve ISO 9001 Standardı gerekliliklerine göre prosedürlerin denetlenmesini gerektirir. Bu dâhili olarak yapılabilir, ancak doğru bir değerlendirme ve geçerlilik için denetimi yapmak üzere üçüncü taraf bir sertifikasyon ekibi kullanılmalıdır. Dış denetçi, ISO 9001 tarafından istenen tüm öğelerin gerçekte yerinde olmasını sağlar ve denetim sırasında bulunan uygunsuzlukların telafisine imkân tanır.
 • Belgelendirme:

  Nihai denetim tipik olarak yönetime sunulur; herhangi bir uyumsuzluk veya eksiklik mevcut olduğunda bu eksiklikler giderildikten ve yeniden denetlendikten sonra, sertifikalandırma kuruluşu KYS uygunluk sertifikası verecektir. Üç yıl boyunca geçerli sertifikasyon süresi sonunda yeniden sertifikalandırma süreci için iç denetimler devam etmelidir.

ISO 9001: 2015 Eğitimleri

Kalite Yönetim Sistemi sürecinde ISO 9001: 2015 hakkında bilinçlendirme eğitimlerine ihtiyaç duyan personel, şirket sahipleri, yöneticiler, Kalite Yönetim Temsilcisi, Belge Denetleyicileri, İç Denetçi gibi görevler için eğitim alma fırsatı bulabilirler. Süreç Yaklaşımı, Riske Dayalı Düşünme, ISO 9001: 2015 Genel Şartları, Organizasyonun İçeriği, Liderlik, Planlama, Destek, Performans Değerlendirme ve İyileştirme, ISO 9001 eğitim aşamalarıdır. Başlıca sunulan eğitimler:

 • ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO 9001:2015 Kalite Sistem Dokümantasyonu Eğitimi
 • ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

Yönetimin ve ilgili personelin bilgilendirilmesi zamandan tasarruf ve iş sürekliliğinde yararlar sağlar. Etkili bir KYS uygulama planı oluşturmak için bu alanlarda uzman kişilerden faydalanmak büyük fark yaratır. Şimdi ve gelecek yıllarda ISO 9001: 2015 KYS’nizi denetleyecek personel grubunuzu eğitmek ve sertifikalandırmak için ISO danışmanlık hizmetlerimizden destek alabilirsiniz.

Hemen Arayın

Hızlı çözüm için bizi arayın...

Hızlı çözüm için whatsapp ile iletişime geçin...