Menu

whatsappISO / TS 16949 Belgesi

ISO / TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO/TS 16949 belgesi standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD, GM ve CHRYSLER ’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

ISO 9001 ile birlikte ISO/ TS 16949 belgesi, otomotiv ile ilgili ürünlerin dizaynı/geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servisi için konulan kalite sistem gerekliliklerini belirlemektedir. Buna ek olarak, araç üretici şirketleri tarafından ayrı olarak gerekli kılınan müşteriye özel gereklilikler de mevcuttur.

Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu (ISO) ile bağlantılı olarak Uluslararası Otomotiv İş Gücü (IATF) tarafından geliştirilmiştir. IATF; bir uluslararası araç üreticileri grubundan oluşmaktadır. BMW Group, Daimler Chrysler, Fiat, Ford Motor Şirketi, General Motors Corporation, PSA Peugeot-Citroen, Renault ve Volkswagen- bunun yani sıra ulusal ticaret birlikleri- AIAG (Amerika), VDA (Almanya), SMMT (İngiltere), ANFIA (Italya) ve FIEV (Fransa). Japon araç üreticileri birliği JAMA da ISO - TS 16949 belgesi geliştirilmesinde rol üstlenmiştir. Bu da Japon araç üreticilerinin gelecekte IATF’ye katılımının yolunu açmıştır.

Otomotiv Yan Sanayi

IATF Üyesi Araç Üretici Şirketleri, ISO / TS 16949 belgesi uyarınca yan sanayi belgelendirme/uygunluk gerekliliklerini belirlemişlerdir.

Otomotiv yan sanayi zincirinde yer alan şirketler, belgelendirme için müşteri zaman-skalaları ile paralel doğrultuda ISO/TS 16949’a geçiş için çalışmalarını sürdürmektedirler.

“Sıfır Hata” ve “Tam Zamanında Üretim-JIT” gibi toplam kalite yönetimi (TQM) felsefesini benimseyen otomotiv endüstrisindeki OEM üreticilerinin tüm süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, hatanın oluşmadan önlenmesini sağlayan, etkin bir tedarik zinciri ile kayıpları önleyen bir Kalite Yönetim Sistemi için kılavuzunuz olalım…

ISO 16949 Otomotiv Üretimi ve İlgili Yedek Parça Üreticisi Koşulları Sistemleri Maddeleri

1. KapsamISO / TS 16949 Belgesi

1.1. Genel

1.2. Uygulama

2. Terimler ve Tarifler

2. Terimleri ve Tarifleri

3.1 Otomotiv Sanayi İçin Terimler ve Tanımlar

3.1.1 Kontrol Planı

3.1.2 Tasarım Sorumlusu Kuruluş

3.1.3 Hata Önleme

3.1.4 Laboratuvar

3.1.5 Laboratuvar Kapsamı

3.1.6 İmalat

3.1.7 Kestirimci Bakım

3.1.8 Önleyici bakım

3.1.9 Ek Navlun

3.1.10 Uzaktaki Destek Alanı

3.1.11 Tesis

3.1.12 Özel Karakteristik

4. Kalite Yönetim Sistemi

4.1 Genel Şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartları

4.2.1 Genel

4.2.2 Kalite El Kitabı

4.2.3 Dokümanların Kontrolü

4.2.3.1 Mühendislik Şartnameleri

4.2.4 Kayıtların Kontrolü

4.2.4.1 Kayıtların Muhafazası

5. Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetimin Taahhüdü

5.1.1 Proses verimliliği

5.2 Müşteri Odaklılık

5.3 Kalite Politikası

5.4 Planlama

5.4.1 Kalite Hedefleri

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Plânlanması

5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim

5.5.1 Sorumluluk ve Yetki

5.5.1.1. Kalite İçin Sorumluluk

5.5.2 Yönetim Temsilcisi

5.5.2.1 Müşteri Temsilcisi

5.5.3 İç İletişim

5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1 Genel

5.6.1.1 Kalite Yönetim Sistemi Performansı

5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi

5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı

6. Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Sağlanması

6.2 İnsan Kaynakları

6.2.1 Genel

6.2.2 Yeterlilik, Farkında Olma (bilinç) ve Eğitim

6.2.2.1 Ürün Tasarım Yetenekleri

6.2.2.2 Eğitim

6.2.2.3 İşbaşı Eğitimi

6.2.2.4 Çalışanların Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi

6.3 Alt Yapı

6.3.1 Fabrika, Tesis ve Ekipman Plânlaması

6.3.2 Beklenmedik Durum Plânları

6.4 Çalışma Ortamı

6.4.1 Ürün Kalitesine Ulaşmak İçin Personel Güvenliği

6.4.2 Tesislerin Temizliği

7. Ürün Gerçekleştirme

7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Plânlanması

7.1.1 Ürün Gerçekleştirme Plânlaması – Ek

7.1.2 Kabul Kriteri

7.1.3 Gizlilik

7.1.4 Değişiklik Kontrolü

7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler

7.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi

7.2.1.1 Müşterinin Belirttiği Özel Karakteristikler

7.2.2 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

7.2.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi –Ek

7.2.2.2 Kuruluşun İmalat Yapabilirliği

7.2.3 Müşteri İle İletişim

7.2.3.1 Müşteri İle İletişim – Ek

7.3 Tasarım ve Geliştirme

7.3.1 Tasarım ve Geliştirme Plânlaması

7.3.1.1 Disiplinler Arası Yaklaşım

7.3.2 Tasarım ve Geliştirme Girdileri

7.3.2.1 Ürün Tasarım Girdisi

7.3.2.2 Üretim Prosesi Tasarım Girdisi

7.3.2.3 Özel Karakteristikler

7.3.3 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

7.3.3.1 Ürün Tasarım Çıktıları-Ek

7.3.3.2 İmâlat Prosesi Tasarım Çıktısı

7.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi

7.3.4.1 İzleme

7.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması

7.3.6 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması

7.3.6.1 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması – Ek

7.3.6.2 Prototip Program

7.3.6.3 Ürün Onay Prosesi

7.3.7 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü

7.4 Satın Alma

7.4.1 Satın Alma Prosesi

7.4.1.1 Mevzuatlara Uygunluk

7.4.1.2 Tedarikçinin Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

7.4.1.3 Müşteri Onaylı Kaynaklar

7.4.2 Satın Alma Bilgisi

7.4.3 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması

7.4.3.1 Girdi Ürün Kalitesi

7.4.3.2 Tedarikçinin İzlenmesi

7.5 Üretim ve Hizmet Sağlanması

7.5.1 Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü

7.5.1.1 Kontrol Plânı

7.5.1.2 Çalışma Talimatları

7.5.1.3 İş Düzenlerinin Doğrulanması

7.5.1.4 Önleyici ve Kestirimci Bakım

7.5.1.5 Üretim Takımlarının Yönetimi

7.5.1.6 Üretim Programlanması

7.5.1.7 Servisten Bilgi Geri-Beslemesi

7.5.1.8 Müşteri ile Yapılan Servis Anlaşması

7.5.2 Üretim ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği

7.5.2.1. Üretim ve Hizmetin Sağlanması için Proseslerin Geçerli Kılınması – Ek

7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlik

7.5.3.1.Belirleme ve İzlenebilirlik -Ek

7.5.4 Müşteri Mülkiyeti

7.5.4.1 Müşteri Mülkiyetindeki Üretim Takımları

7.5.5 Ürünün Muhafazası

7.5.5.1 Depolama ve Envanter

7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

7.6.1 Ölçüm Sistem Analizi

7.6.2 Kalibrasyon/Doğrulama Kayıtları

7.6.3 Laboratuvar Şartları

7.6.3.1 İç Laboratuvar

7.6.3.2 Dış Laboratuvar

8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

8.1 Genel

8.1.1 İstatistiksel Araçların Belirlenmesi

8.1.2 Temel İstatistiksel Kavramların Bilgisi

8.2 İzleme ve Ölçme

8.2.1 Müşteri Memnuniyeti

8.2.2 İç tetkik

8.2.2.1 Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki

8.2.2.2 İmâlat Prosesi Tetkiki

8.2.2.3 Ürün Tetkiki

8.2.2.4 İç Tetkik Plânları

8.2.2.5 İç Tetkikçilerin Nitelendirilmesi

8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.3.1 İmâlat Proseslerinin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.4.1 Yerleşim Muayenesi ve Fonksiyonel Deneylere Tâbi Tutma

8.2.4.2 Görüntü Amaçlı Malzemeler

8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

8.3.1 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü – Ek

8.3.2 Yeniden İşlenmiş Ürünün Kontrolü

8.3.3 Müşterinin Bilgilendirilmesi

8.3.4 Müşterinin Sapma İzni

8.4 Veri Analizi

8.4.1 Verilerin Analizi ve Kullanımı

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli iyileştirme

8.5.1.1 Kuruluşun Sürekli İyileşmesi

8.5.1.2 Üretim Prosesinin İyileşmesi

8.5.2 Düzeltici Faaliyet

8.5.2.1 Problem Çözme

8.5.2.2 Hata Önleme

8.5.2.3 Düzeltici Faaliyet Etkisi

8.5.2.4 Red Edilen Ürünün Deney /Analizleri

8.5.3 Önleyici Faaliyetler

Hemen Arayın

Hızlı çözüm için bizi arayın...

Hızlı çözüm için whatsapp ile iletişime geçin...