Menu

whatsappKOSGEB Destek

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ:

DESTEK UNSURLARI

Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

DESTEK ÜST LİMİTİ:

Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 TL/m²,

Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 TL/m²’dir.

Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan iş kollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 m²’ye kadar arttırılabilir.

Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, fuar başlama tarihinden en geç 3 iş günü öncesine kadar başvuru yapması esastır.

Uygulama Birimi, başvuruyu inceler ve fuarın başlama tarihinden en geç 2 iş günü önce elektronik ortam üzerinden onaylar. İşletmeye ayrılan alan, elektronik ortamda KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanından düşülür ve işletmenin KOSGEB desteği ile fuara katılımı kesinleşir.

KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt içi fuarlarda; Meslek Kuruluşları tarafından üyelerini yararlandırmak amacıyla Fuar Organizatör Kuruluşundan alan kiralanması durumunda da işletmeler bu destekten faydalanabilir. Bu durumda, Meslek Kuruluşu ile Fuar Organizatör Kuruluşu arasında imzalanan sözleşme birim m² bedelleri esas alınır.

Fuarın, Uygulama Birimine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcı ile yapılmış olan fuar başvuru/katılım formu tarihi ve ödeme tarihinin Program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

Program süresince desteğin üst limiti 45.000 TL’dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ:

DESTEK UNSURLARI

İşletmelerin, uluslararası iş birliklerinin temin edilmesi veya arttırılması, yeni teknik teknoloji ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.

Bu destek; KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

Konaklama giderlerini,

Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı-organizasyon giderleri) kapsar.

Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri (Bağımsız Samoa Devleti, Brunei Darussalam, Cook Adaları, Doğu Timor, Endonezya, Fiji Cumhuriyeti, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kamboçya, Kiribati, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Marshall Adaları, Myanmar, Nauru, Singapur, Solomon Adaları, Palau, Papua Yeni Gine, Tayland) için 5.000 (beşbin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000 (üçbin) TL’dir.

Yurt Dışı İş Gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin programda yer alması gerekir. Ancak organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.

Yurt Dışı İş Gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için; ilgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve destek talep eden işletmelerin programda yer alan tüm aktivitelere katılması gerekir. Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 (on) işletmeden az katılım olması durumunda destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip desteklenmeyeceğine Başkanlık Makamınca karar verilir.

Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.

Yurt Dışı İş Gezisi programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile iş gezisi programının uyumlu olması gerekir.

Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü öncesine kadar başvuru yapması esastır.

Yurt Dışı İş Gezisinin, Uygulama Birimine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılmış olan başvuru ve ödemenin tarihine ve bu tarihin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

Bu desteğe; Meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen Program kapsamında müracaat edebilirler.

Destek kapsamında; Konaklama giderleri, Ulaşım giderlerini içine alır.

Desteğin üst limiti 20.000 TL.dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

3- TANITIM DESTEĞİ

İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

Bu destek;

Ürün kataloğu giderlerini,

Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,

Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri kapsar.

Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi ve web tabanlı tanıtım gideri hizmet sağlayıcısına ilişkin gerekli sorgulamalar ilgili web sayfalarından yapılır.

Destek kapsamında yer alan alt destek kalemlerine ilişkin hususlar:

ÜRÜN KATALOĞU;

Ürün Kataloğu, en az 8 sayfa,

En az 4 renk baskılı,

İçeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir.

Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.

Her bir ürün kataloğu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi, Program süresince ürün kataloğu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.

YURT DIŞINDA YAYINLANAN/DAĞITILAN BASILI YAYINLARA REKLAM VERME:

Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek her bir reklam verme giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi,

Program süresince yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez.

WEB/MOBİL TABANLI TANITIM GİDERLERİ

Web Tabanlı Tanıtım: Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi’nde yer alan e-ticaret sitelerinde yayınlanan tanıtım giderlerine destek verilir.

Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.

Mobil Tabanlı Tanıtım: Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarların işletim platformlarında (Android, IOS, vb.) işletmeye özel yapılan tanıtım uygulamalarına destek verilir. Bu uygulamalar; işletmenin iletişim, ürün, harita bilgileri ve işletmeye ait diğer tanıtım bilgilerini kapsamalı ve işletmeye ait web sayfasında uygulamanın indirme bağlantısı olmalıdır.

Her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti; Web Tabanlı Tanıtım Giderleri için 5.000 (beşbin) TL’yi,

Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi ve Program süresince Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez.

Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan ürün kataloğu ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet bağlantısının yer alması gerekir.

Desteğe konu olan ve yurt içinden sağlanacak ürün ve/veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

Desteğin üst limiti 25.000 TL.dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

EŞLEŞTİRME DESTEĞİ

İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

Danışmanlık.

Organizasyonel.

Daimî sergi alanı hizmetlerine destek verilir.

Desteğin üst limiti 30.000 TL.dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ:

Bu destek, işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.

Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL,

4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL,

Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir.

Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir.

Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir. 45 (kırk beş) gün içinde elemanın işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır.

Uygulama Birimi tarafından nitelikli elemana ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından yapılır.

Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.

Nitelikli elemanın; işten çıkarılması, kendi isteği ile işten ayrılması veya şirketin yönetim ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda, İşletme ilgili Uygulama Birimine bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.

İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplamasında Uygulama Biriminin destek başvurusuna uygunluk verdiği tarih esas alınır.

Desteğin üst limiti 50.000 TL.dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

DANIŞMANLIK DESTEĞİ:

Bu desteğe; İşletmeler Genel yönetim, iş planı hazırlama, yatırım-pazarlama-üretim-insan kaynakları-mali işler vb. konularda müracaat edebilirler. Sadece danışmanlık hizmetinin alınacağı danışman firmanın TSE’den almış olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesinin olması gerekmektedir.

Desteğin üst limiti 22.500 TL. dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com

Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

EĞİTİM DESTEĞİ:

Bu desteğe; İşletmeler Genel yönetim, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, finansman yönetimi vb. konularda müracaat edebilirler. Sadece eğitim hizmetinin alınacağı eğitim kuruluşlarının Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olması gerekmektedir.

Desteğin üst limiti 20.000 TL. dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com

Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

TASARIM DESTEĞİ:

Bu desteğe; İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımları kapsamında müracaat edilebilir. Sadece ürün tasarımının; patent belgesi, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil belgeleri ile sonuçlandırılması şartı vardır.

Desteğin üst limiti 22.000 TL.dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ:

Bu desteğe; İşletmelerin enerji sektöründe olması veya enerji verimliliği konusunda hizmet almaları gerekmektedir. Ön ve detaylı etüt, Verimlilik arttırıcı proje için destek verilir. Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden alınması zorunludur. Ayrıca Yenilebilir enerji Genel müdürlüğünden detaylı Etüt uygunluk belgesi alınma şartı vardır.

Desteğin üst limiti 30.000 TL.dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ:

Bu desteğe; işletmeler yapacağı yeni ürün, faydalı model, endüstriyel tasarım ve yurtdışı marka tescil belgesi alma konularında müracaat edebilirler. Ayrıca patent vekilliği giderlerini de içine alır.

Desteğin üst limiti 20.000 TL. dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

BELGELENDİRME DESTEĞİ:

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.

Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.

Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi,

ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.

Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar TÜRKAK’ın ve ilgili belgelendirme kuruluşunun web sayfasından yapılır.

Destek ödemesinin yapılabilmesi için belge ve fatura tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; ilgili kurum ve kuruluşa yapılan belge başvuru ve ödeme tarihinin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

Desteğin üst limiti 30.000 TL. dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ:

İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetlerine ait rapor tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; numune kabul tarihinin destek başvurusundan önce olup olmadığına bakılmaz.

Desteğin üst limiti 30.000 TL. dir.

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ:

Bu desteğe İşletmeler; Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan alacakları denetim ile ilgili müracaat edebilirler. Sadece bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi halinde destek verilir.

Desteğin üst limiti 15.000 TL.dir

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ:

İşletmelerin, üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir.

Desteğin üst limiti 15.000 TL.dir

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

LOJİSTİK DESTEĞİ:

İşletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir.

İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.

Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.

Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 (sekizbin) TL’dir.

Desteğin üst limiti 40.000 TL.dir

Başvuru yapmak ve detaylar hakkında.

Email: info@kilavuzdanismanlik.com
Kılavuz Destek: (0212) 634 67 67

Hemen Arayın

Hızlı çözüm için bizi arayın...

Hızlı çözüm için whatsapp ile iletişime geçin...