Menu

whatsappSKS 2015

Türkiye'nin Geleceğine Yön Veren Bir Program

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin hızı hiç olmadığı kadar yüksek. Bu gelişmelerin her sektöre yansıması da kaçınılmaz oluyor. Türkiye de bu gelişmelerin gerisinde kalmamak için birçok strateji belirliyor ve bu stratejileri hayata geçirmek için de farklı programlar hazırlıyor. Bu programlardan biri de SKS 2015. Türkiye'nin geleceğine yön veren bu programın detaylarını inceleyelim.


SKS 2015 Nedir?

SKS 2015, "Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı" ile 2015 yılında başlatılan bir programdır. Programın amacı, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu ürünlerin ihracatını artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, yerli savunma sanayi firmalarına destek vermek, teknolojik altyapıyı güçlendirmek, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek, eğitim ve nitelikli işgücü yetiştirmek gibi çalışmalar yürütülmektedir.

Hedefleri Nelerdir?

Hedefleri oldukça ambisyonlu ve kapsamlıdır. Bunların başında, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını azaltmak gelmektedir. Bu bağımlılığı azaltmak için yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve ihracatının artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik altyapısını güçlendirmek, Ar-Ge faaliyetlerine destek vermek ve eğitimli işgücü yetiştirmek de SKS 2015'in hedefleri arasındadır.

Etkileri Nelerdir?

Etkileri oldukça geniş kapsamlıdır. Programın başlatılmasından bu yana Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli ürünlerinin oranı artmıştır. Yerli ürünlerin ihracatı da yükselmiştir. Program sayesinde Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik altyapısı güçlenmiştir. Yerli savunma sanayi firmaları, program kapsamında verilen desteklerle Ar-Ge faaliyetlerini artırarak, yeni teknolojiler geliştirmişlerdir. Bu sayede Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımlılığı da azaltılmıştır. SKS 2015 ayrıca Türkiye'nin savunma sanayiindeki işgücü kalitesini de artırmıştır. Program kapsamında eğitimler ve kurslar düzenlenerek, nitelikli işgücü yetiştirilmiştir.

Gelecekteki Rolü Nedir?

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve ihracatının artırılması için oldukça önemli bir programdır. Gelecekte de bu programın devam ederek, savunma sanayiindeki bağımlılığın azaltılması ve yerli ürünlerin artması hedeflenmektedir. Aynı zamanda SKS 2015'in sadece savunma sanayiyle sınırlı kalmayarak, diğer sektörlere de örnek teşkil ederek, yerli ve milli üretimi artırmak için yeni programlara öncülük etmesi de beklenmektedir.

Hemen Arayın

Hızlı çözüm için bizi arayın...

Hızlı çözüm için whatsapp ile iletişime geçin...