Menu

whatsappTSE TSEK HYB

TSE TSEK HYB

1954 yılında kurulan Türk Standartları Enstitüsü, her tip mamul ve maddelerin standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesini yapan bir kurum olarak tanımlanabilir.

TSEK Nedir?

TSEK Belgesi

Ürünlerin ve hizmetlerin standart çalışmaları kapsamında Türkiye’de bir karşılığı bulunmayan durumlarda, ürün ve hizmetlerin Türkiye ve diğer ülkelerin standartlarına uygun olduğu anlamına gelen bir uygunluk belgesidir. TSEK belgesi, ürün veya hizmetler ile ilgili bir problem yaşanması durumunda, Türk Standartları Enstitüsü’nün garanti kapsamında olduğunu ifade eder. 

TSE Nedir?

Ürün ve hizmetlerin ambalajına konan TSE markası, ilgili ürün ve hizmetlerin Türk standartlarına uygun olduğunu ifade eder. Lakin ambalajda TSE markasına dikkat etmeniz gerekir. TS ve yanında rakam bulunan markalar, üreticinin onayı olduğu ve TSE’nin herhangi bir garantisi olmadığı anlamına gelir.

TSE ve TSEK Belgesi Alma Süreci

TSE ve TSEK belgesi günümüzde birçok firma için büyük önem taşır. Bu nedenle TSE ve TSEK belgesi alım sürecinde yer alan tüm aşamaları problemsiz bir şekilde tamamlamak oldukça önemlidir. TSE TSEK HYB almak için izlemeniz gereken aşamalar aşağıda olduğu gibi aktarılmıştır.

Hazırlık Aşaması

TSE, HYB ve TSEK belgesi almak için öncelikle belgelendirme projesinin hazırlık süreci başlatılır. Bundan dolayı ilk olarak kaynaklar ve standartlar elde edilir, ardından projenin tamamlanmasına kadar geçen süreç için bir çalışma planlaması hazırlanır.

Durum Analizi

Durum analizi aşamasında TSE, HYB ve TSEK belgelendirme projesi için temin edilen standartların ne ölçüde uygun olduğu tespit edilir. Örneğin eksik bir uygulama veya standart gereği mevcutsa, eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılır.

Standart Koşullarının Sağlanması

Ürün ve hizmet için belirlenen standartların gerektirdiği uygulamalar hayata geçirilir.

Belgelendirme Başvurusu

Belgelendirme aşamasının son basamağı olarak belgelendirme başvurusu yapılır. Böylelikle başvurunun tamamlanmasının ardından, çalışma planında ve standartlarda bir eksiklik yoksa ürün ve hizmetin belgelendirmesi gerçekleştirilir.

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet yeri belgelendirmesi, tüketicilere yönelik hizmet veren işyerlerinin ve hizmetlerin Türk Standartları’na uygun olduğunu kanıtlayan bir belge türüdür.

Türk Standartları’na uygunluğu onaylanan işyerleri ve hizmetlere ise, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi verilir.

TSE HYB Belgesi Olan Firmalar Hangi Avantajlara Sahiptir?

Firmaların ve işyerlerinin TSE TSEK HYB belgesine sahip olmasından dolayı sahip olduğu birtakım avantajlar bulunur. Açıklamak gerekirse bu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

İşyerlerinde yer alan tüm ekipmanlar sigorta kapsamına dahil edilir.

İşyerinde sunulan hizmete yönelik tüm hazırlık ve altyapılarının tam olduğu garanti kapsamındadır.

Belirli sektörde hizmet veren kuruluşlar ihaleye girerken bir ön koşulu yerine getirmiş sayılır.

Müşterinin hakları korunur.

Müşteri memnuniyetinde artış sağlanır.

İşyeri tarafından sunulan hizmetin niteliğinde, yani kalitesinde artış yaşanır.

İşyeri tarafından sunulan hizmet, geriye dönük olacak şekilde takip ve kontrol edilebilir.

Hizmetin muhatabı olan müşterilerin fiyat yönünden korunması mümkün olur.

Standart Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzde pazarlama sektörü yalnızca yurtiçinde değil, yurtiçi sınırlarını aşarak yurtdışında da artış gösteren bir sektör olarak önemini korur. Özellikle uluslararası pazarlamada önemli bir faktör olan belgelendirme, ürün ve hizmetlerin satışına yönelik önemli bir güven ve kriter faktörüdür. Standart belgelendirme işlemlerinin sağladığı avantajların en önemlisi ise, gümrük kapılarında ürünlerin fazla bekletilmesine gerek kalmamasıdır. 

TSE Standart Belgelendirme Danışmanlık Hizmetlerimiz Nelerdir?

Firmamızın TSE TSEK HYB danışmanlık hizmetleri olarak firmalara kazandırdığı birtakım belgeler mevcuttur. Danışmanlık firmamız tarafından sağlanan bu belgelendirme çalışmaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK)
Türk Standartları Uygunluk Belgesi (TSE)
İmalata Yeterlilik Belgesi
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TSE ve Standardizasyon Çalışmaları Nelerdir?

İçinde bulunduğumuz son yüzyılda sosyal ve bilhassa ekonomik alanda standardizasyon çalışmaları önemli bir boyut kazanmıştır. Bu sayede ülkeler ürün ve hizmetlerin gerekli kriterleri sağladığını kanıtlaması amacıyla birtakım belgelendirme tedbirleri almaya başlamıştır. Yine de Türkiye ve diğer ülkelerin gerçekleştirmeye başladığı standardizasyon ve belgelendirme çalışmaları ile tüketiciler için teminatlar oluşturulup, üreticiler ile direkt olarak iletişime geçilmesi mümkün olmuştur.

Dünya genelinde başlatılan standardizasyon çalışmaları için Türkiye ilk adımını 1964 yılında Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi’ni başlatarak atmıştır.

Günümüzde TSE, hizmet yeri ve ürün faaliyeti kapsamında 5 adet belgelendirme çalışması uygulamaktadır.

Ürün belgelendirmesi
Üretim yeri belgelendirmesi
Laboratuvar belgelendirmesi
Hizmet yeri belgelendirmesi

Tehlikeli atık taşıyan karayolu araçlarının belgelendirmesi

Görüldüğü gibi Türkiye’nin bugüne kadar belgelendirme sözleşmeleri kapsamında ürün alım satımı yaptığı ülkeler; ABD, Çin, Belçika, Almanya, Cezayir, Avusturya, Tayland, Fransa, İtalya, İsveç, Bulgaristan, Bosna Hersek, Portekiz, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Yunanistan, Brezilya, İngiltere, Hindistan, Finlandiya, Polonya, Güney Kore, Hollanda, Endonezya, Malezya, Romanya, Singapur, Macaristan ve Rusya olarak sıralanabilir.

TSE Markası

TSE BelgesiTSE’nin açılımı olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, Türk Standardına konu olan ürün ve hizmetlerde İmalata Yeterlilik Belgesi alan işyerlerinin sunduğu hizmetin Türk Standartları’na uygun olduğunu gösteren bir belgedir. TSE markasının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenir.

Başka bir deyişle, ürünlerin Türk Standartları’na uygun olduğunu ifade eden bir sembol olarak ambalajların üzerine yerleştirilen TSE markası, 556 Sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye uygun olarak 5 ayrı sınıfta tescil edilmektedir.

TSE Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

İşyerlerinin TSE belgelendirme başvurusu yaparken yanında bulundurması gereken evraklar aşağıda olduğu gibi sıralanabilir.

    1. Noter tasdikli kuruluşun yasal olduğunu gösterir belge.
    2. İşyerinin temsilinde yetkili olan kişilerin noter tasdikli imzası.
    3. İşyeri ile üretici firma farklı ise, aralarında yaptıkları sözleşme.
    4. Marka tescil belgesi.

TSE Belgelendirme Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Aşağıda sıralanan TSE belgelendirme çalışmaları için başvuru formu doldurulur, bunun yanında gerekli tüm ekleri bir dosya içerisine yerleştirilip bulunulan ildeki TSE Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir.

    • A – Üretim Yeri Belgelendirmesi
    • B – Ürün Belgelendirmesi
    • C – Hizmet Yeri Belgelendirmesi
    • D – Laboratuvar Belgelendirmesi
    • E – Tehlikeli Atık Taşıyan Karayolu Araçlarının Belgelendirmesi

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi

TSEK, Türk Standardına dahil olmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi alan ürün ve hizmet sağlayan işyerlerinin Türk Standartları’na uygun olduğunu gösterir nitelikte sağlanan bir belgedir. TSE tarafından kabul edilen TSEK belgesi, 1 yıl olarak geçerliliğini korur.

TSEK markası 556 Sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre 4 farklı türde tescil edilebilir.

TSEK Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Orman Yönetim Konseyi’nin standartlarını karşılayan FSC sertifikası gibi TSEK başvurusu yaparken işyerlerinin sunmak zorunda olduğu evraklar aşağıda gösterilmiştir.

    1. Başvuru yapan işyerinin yasal olduğunu gösteren noter tasdikli belge.
    2. Marka tescil belgesi.
    3. İşyerinin temsil yetkisine sahip kişilerin noter tasdikli imza sirküleri.
    4. İşyeri ile üretici firma farklı ise aralarında yaptığı anlaşma.
    5. Avans yapıldığına dair dekont.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

HYB, hizmetin gerçekleştirildiği yerin Türk Standartları’na uygun olduğunu gösteren belgedir. Fakat Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik tarihi 1 yıldır.

HYB Nedir?

Hizmet üretimi gerçekleştiren sektörlerin müşterilere sunduğu hizmetin Türk Standartları’na uygun olduğunu göstermek için Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne ihtiyacı vardır. TSE tarafından hazırlanan ve onaylanan belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Ayrıca HYB ile firmalar tarafından tüketicilere sunulan hizmetlerin mevzuata uygunluğu ve tüketicilere sağladığı fayda ölçülebilir.

HYB Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

İşyerlerinin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almak için başvuru yaparken bulundurmak zorunda olduğu evraklar aşağıda listelenmiştir.

    1. İşyeri sahibi yetkililerinin imza sirküleri.
    2. İşyerinin hizmette bulunduğu ile ait bağlı bulunduğu oda veya dernek kaydının onaylı sureti.
    3. İşyeri izin belgesi ve işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin kaydı.
    4. İnceleme ve maktu belge masraflarını gösterir avans dekontu.

Hemen Arayın

Hızlı çözüm için bizi arayın...

Hızlı çözüm için whatsapp ile iletişime geçin...